Skip to main

Perhevapaavertailu

Perhevapaavertailun avulla voit tarkastella, miten perhevapaiden jakaminen vanhempien kesken vaikuttaa perheen tuloihin.

Vertailu on tarkoitettu työssäkäyville vanhemmille, joiden lapsi on syntynyt 4.9.2022 tai sen jälkeen. Vertailu on suuntaa antava.

Vertailussa tarkastellaan eri tapoja jakaa lapsen syntymän jälkeen maksettavat vanhempainraha ja kotihoidon tuki perheen vanhempien kesken (vanhempi A ja vanhempi B). Raskausraha ei ole vertailussa mukana, joten ei ole väliä, kumpi on vertailussa vanhempi A ja kumpi on vanhempi B.

Vanhemmat voivat saada vanhempainrahaa yhteensä 320 päivältä, kumpikin 160 päivältä. Näistä enintään 63 vanhempainrahapäivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle. Molemmilla vanhemmilla on siis 97 sellaista vanhempainrahapäivää, joita ei voi luovuttaa.

Kun päivität vertailuun perheesi tiedot, se laskee suuntaa antavan arvion perheesi bruttotuloista ja verotuksen jälkeen käteen jäävistä nettotuloista kahden vuoden ajalta. Tuloksena on laskelma, jonka avulla voit tarkastella, kuinka paljon perheen kokonaistulot kahden vuoden ajalta kasvavat tai vähenevät, jos molemmat vanhemmat käyttävät vapaita.

Laskelmaan on valittu kolme vaihtoehtoista tapaa jakaa valitsemasi hoitoaika (1–24 kk) vanhempien kesken. Näitä verrataan tilanteeseen, jossa perhevapaita ei jaeta vaan vain toinen vanhemmista käyttää vapaita. Jos valitsemasi hoitoaika on lyhyt, kotihoidon tuki jää laskelmasta pois.

Seuraavassa kuvataan lyhyesti vertailun lähtökohtana oleva tilanne ja kolme vaihtoehtoista tapaa jakaa perhevapaita:

  • Vertailukohta: Vain vanhempi A käyttää vapaita, eli hän hoitaa lasta koko valitsemasi hoitoajan. Vanhempi B ei käytä vapaita.
  • Vaihtoehto 1: Vanhempi B käyttää 97 vanhempainrahapäivää. Vanhempi A käyttää kaikki muut vanhempainrahapäivät ja kotihoidon tukea.
  • Vaihtoehto 2: Vanhempainrahapäivät jaetaan tasan. Vanhempi A käyttää kotihoidon tukea.
  • Vaihtoehto 3: Vanhempainrahapäivät ja kotihoidon tuki jaetaan tasan vanhempien kesken.

Asetelma: Vanhemman A kuukausipalkka on 2 000 euroa, vanhemman B kuukausipalkka on 2 500 euroa, lasta hoidetaan kotona yhteensä 18 kuukautta ja kotihoidon tuki on 360 euroa kuukaudessa.

Vertailukohta: Vain vanhempi A käyttää vapaita. Vanhempi B luovuttaa 63 vanhempainrahapäivää vanhemmalle A eikä käytä itse mitään vapaita, vaan työskentelee koko kaksivuotisen tarkastelujakson ajan. Vanhemman B vanhempainrahapäivistä 97 jää käyttämättä. Vanhempi A on perhevapaalla 18 kuukautta (saa vanhempainrahaa 160 + 63 päivää ja kotihoidon tukea noin 9 kuukautta) ja palkkatyössä 6 kuukautta. Perheen kahden vuoden aikaiset bruttotulot ovat yhteensä noin 86 760 euroa ja verotuksen jälkeen käteen jäävät nettotulot noin 70 640 euroa.

Vaihtoehdoissa 1–3 kuvataan, mitä perheen brutto- ja nettotuloille tapahtuu, jos myös vanhempi B käyttää perhevapaita. Kaikissa vaihtoehdoissa lasta hoidetaan kotona 18 kuukautta.

Vaihtoehto 1: Vanhempi B käyttää 97 vanhempainrahapäivää. Vanhempi A käyttää kaikki muut vanhempainrahapäivät ja kotihoidon tukea.

Vanhempi B luovuttaa 63 päivää vanhemmalle A ja käyttää itse 97 vanhempainrahapäivää (noin 4 kuukautta). Vanhempi A saa vanhempainrahaa noin 9 kuukautta ja kotihoidon tukea noin 5 kuukautta. Vanhemman A kotihoidon tuen jakso siis lyhenee ja työssäkäyntiaika pitenee vertailukohtaan nähden noin 4 kuukautta. Perheen kahden vuoden aikaiset bruttotulot ovat 3 080 ja nettotulot 4 290 euroa suuremmat kuin vertailukohdassa.

Vaihtoehto 2: Vanhempainrahapäivät jaetaan tasan. Vanhempi A käyttää kotihoidon tukea.

Molemmat vanhemmat käyttävät 160 vanhempainrahapäivää (reilut 6 kuukautta). Vanhempi A saa kotihoidon tukea noin 5 kuukautta. Vanhempi A työskentelee reilut 12 kuukautta ja vanhempi B noin 18 kuukautta. Perheen kahden vuoden aikaiset bruttotulot ovat 2 610 ja nettotulot 5 000 euroa suuremmat kuin vertailukohdassa.

Vaihtoehto 3: Vanhempainrahapäivät ja kotihoidon tuki jaetaan tasan.

Molemmat vanhemmat käyttävät 160 vanhempainrahapäivää (reilut 6 kuukautta) ja saavat kotihoidon tukea vajaat 3 kuukautta. Molemmat vanhemmat työskentelevät kahden vuoden aikana 15 kuukautta. Perheen kahden vuoden aikaiset bruttotulot ovat 1 310 ja nettotulot 5 030 euroa suuremmat kuin vertailukohdassa.

Esimerkissä perheen kannalta taloudellista paras ratkaisu olisi jakaa vapaat tasan. Euromäärät ovat suuntaa antavia.

Täytä tiedot oman tilanteesi mukaan. Tulokset päivittyvät alle.

Loading...